Rury izolowane

Rury izolowane

Rury izolowane

3LPE i 3LPP
W swojej ofercie DPM INDUSTRY posiada również rury izolowane. W związku z obecnymi wymogami OGP Gaz-System, składujemy rury w izolacji 3LPE B3 wykonanej zgodnie z normą ISO 21809. Oczywiście w przypadku zapotrzebowania na inne izolacje, są one również dostępne z produkcji. Zarówno w normie ISO 21809 oraz DIN 30670.

Rury wymagające izolacji antykorozyjnej do zabudowy podziemnej oferujemy w następujących rodzajach powłok:

RODZAJ IZOLACJI NORMA KLASA/TYP IZOLACJI
Trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LPE/PP
 
ISO 21809-1 A1 A2 A3
B1 B2 B3
C1 C2 C3
Trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LPE 
Trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LHDPE 
DIN 30670 N-n N-v
S-n S-v
Trójwarstwowa izolacja polietylenowa 3LPP DIN 30678  
Jednowarstwowa izolacja epoksydowa FBE DIN 30671  
Dwuwarstwowa izolacja epoksydowa DFBE ISO 20809-2  
Izolacja taśmami  PN EN 12 068:2002 A-50 B-50, C-50