ISO / UDT

W trosce o jakość oferowanych przez DPM INDUSTRY towarów i usług pracujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP zgodny z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001:2015,  PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N 45001:2018-06.
Jednym z nadrzędnych celów firmy jest coroczna recertyfikacja w myśl realizowanej polityki jakości, która zakłada co następuje:
  •  doskonalenie systemu zarządzania jakością
  •  zaspokajanie wymagań Klienta poprzez dostawę towarów najwyższej klasy
  •  dbanie o dobro ogólne, poprzez przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska oraz BHP
  •  nieustanny rozwój oraz doskonalenie działania firmy w celu utrzymania dotychczasowej pozycji na rynku oraz dalszej ekspansji

Wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Certyfikat nr: UC-09-136-E/1-21 z dnia 30.06.2021, potwierdza,
iż  spółka DPM Industry posiada uprawnienia do wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.