Rury

Rury SAWL

Rury SAWL

Rury wzdłużnie spawane
Rury stalowe SAWL, tj. wzdłużnie spawane DPM INDUSTRY oferuje w zakresie średnicy DN 400 do DN 2000. Rury SAWL do średnicy DN 1000 dostarczane są z jedną spoiną, do średnicy DN 1600 z dwiema, natomiast powyżej tej średnicy z trzema spoinami. Na specjalne zamówienie mamy możliwość dostarczenia rur SAWL z grubymi ściankami,  tj. w przedziale od 35 do 70 mm*. Oferowane przez DPM INDUSTRY rury wzdłużnie spawane wykonane są ze stali normalizowanych oraz termomechanicznie walcowanych. Dodatkowo na poczet konkretnego zamówienia oferujemy rury wykonane ze stali specjalnych, niestopowych, niskostopowych, uspokojonych. Spoina rur typu SAWL jest poddawana badaniom niszczącym metodą radiologiczną. Same rury natomiast poddawane są hydraulicznej próbie szczelności. Rury SAWL oferowane przez DPM INDUSTRY z powodzeniem mogą być wykorzystywane do produkcji łuków indukcyjnych. Rury SAWL wykonane są zgodnie z wymogami:
  • PN-EN ISO 3183
  • PN-EN 10219-1/2,
  • PN-EN 10217-1,
  • PN-EN 10217-3,
  • PN-EN 10217-5,
  • PN-EN 10224
Oferowany towar pochodzi od producentów z Unii Europejskiej. Wspomniani producenci działają w myśl wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001. Nasz towar spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU, posiada znak budowlanyoraz inne dopuszczenia wymagane na rynku polskim. Rury dostarczane są ze świadectwem odbioru 3.1 lub 3.2 wg EN 10204 w zależności od potrzeb klienta. 
 
*grubości ścianek uzależnione są od średnicy rury