Rury

Rury SAWH

Rury SAWH

Rury spiralnie spawane
Rury stalowe spiralnie spawane (SAWH) DPM INDUSTRY oferuje w zakresie średnic od DN 300 do DN 1800 ze stali normalizowanych oraz termomechanicznie walcowanych. Dodatkowo na poczet konkretnego zamówienia oferujemy rury wykonane ze stali specjalnych, niestopowych, niskostopowych, uspokojonych. Metoda produkcji rur spiralnie spawanych, pozwala na wyprodukowanie ich w dużej ilości w stosunkowo krótkim czasie. Poddawane są one badaniom niszczącym, takim jak badanie ultradźwiękowe lub radiologiczne a także hydraulicznej próbie szczelności. Rury SAWH z powodzeniem znajdują zastosowanie jako rury przewodowe. Nie są one jednak wykorzystywane do produkcji łuków indukcyjnie giętych. Jeżeli projekt wymaga wykorzystania łuków, wykonujemy go z rury SMLS lub SAWL.
 
Oferowany towar pochodzi od producentów z Unii Europejskiej. Wspomniani producenci działają w myśl wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001. Nasz towar spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU, posiada znak budowlany oraz inne dopuszczenia wymagane na rynku polskim. Rury dostarczane są ze świadectwem odbioru 3.1 lub 3.2 wg EN 10204 w zależności od potrzeb klienta. Rury SAWH wykonane są zgodnie z wymogami:
  • PN-EN ISO 3183
  • PN-EN 10219-1/2,
  • PN-EN 10217-1,
  • PN-EN 10217-3,
  • PN-EN 10217-5,
  • PN-EN 10224