Rury

Rury HFW/HFI

Rury HFW/HFI

Rury zgrzewane
Rury HFI oraz HFW wykonywane są przy wykorzystaniu wzdłużnego zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości HFI ( High Frequency Induction ). W podstawowej ofercie DPM INDUSTRY znajdują się rury wykonane ze stali normalizowanych (N) oraz termomechanicznie walcowanych (M).
Na poczet konkretnych realizacji, DPM INDUSTRY może również dostarczyć rury wykonane ze stali:
 • specjalnych
 • jakościowych
 • niestopowych
 • niskostopowych
 • uspokojonych
Rury poddawane są badaniom nieniszczącym, tj. badane są ultradźwiękami lub prądami wirowymi. Do podstawowych badań należy również próba szczelności. Oferowany przez DPM INDUSTRY zakres średnic rur obejmuje przedział DN 200 - DN 500. Oferowany towar pochodzi od producentów z Unii Europejskiej. Wspomniani producenci działają w myśl wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001. Towar DPM INDUSTRY spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU, posiada znak budowlany oraz inne dopuszczenia wymagane na rynku polskim.
Rury HFI oraz HFW wykonane są zgodnie z wymogami:
 • PN-EN ISO 3183
 • PN-EN 10217-5
 • PN-EN 10217-3
 • PN-EN 10217-2
 • PN-EN 10217-1
 • PN-EN 10219-1/2