Aktualności

Certyfikat UDT
31 sierpień 2021

Certyfikat UDT

W dniu 30.06.2021 Urząd Dozoru Technicznego wydał spółce DPM Industry Certyfikat, i potwierdza tym samym, że posiada ona uprawnienia do wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Certyfikat nr: UC-09-136-E/1-21