Rury

Rury HFW/HFI

Rury HFW/HFI

Rury zgrzewane
Rury HFI oraz HFW wykonywane są przy wykorzystaniu wzdłużnego zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości HFI ( High Frequency Induction ). W podstawowej ofercie znajdują się rury wykonane ze stali normalizowanych (N) oraz termomechanicznie walcowanych (M).
Na poczet konkretnych realizacji, możemy również dostarczyć rury wykonane ze stali:
 • specjalnych
 • jakościowych
 • niestopowych
 • niskostopowych
 • uspokojonych
Rury poddawane są badaniom nieniszczącym, tj. badane są ultradźwiękami lub prądami wirowymi. Do podstawowych badań należy również próba szczelności. Oferowany przez nas zakres średnic rur obejmuje przedział DN 200 - DN 500. Oferowany towar pochodzi od producentów z Unii Europejskiej. Wspomniani producenci działają w myśl wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001. Nasz towar spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU, posiada znak budowlany oraz inne dopuszczenia wymagane na rynku polskim.
Rury HFI oraz HFW wykonane są zgodnie z wymogami:
 • PN-EN ISO 3183
 • PN-EN 10217-5
 • PN-EN 10217-3
 • PN-EN 10217-2
 • PN-EN 10217-1
 • PN-EN 10219-1/2